Tarieven

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor de specialistische GGZ. Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. Onder een prestatie verstaan wij consulten. In het onderstaand bestand vindt u de verschillende consulten met de tariefbeschikkingen gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg 2023. Het tarief kan afhankelijk van de consult, setting, behandelaar en het aantal minuten verschillen. Voor de patiënt betekent dit dat elk contactmoment wordt gedeclareerd als consult. De tarieven worden door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteiten) bepaald en vastgelegd.

TB-REG-23625-02: Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg 2023.

* Het consult kan bestaan uit gesprekken, (test-)diagnostiek, verslaglegging en e-mailcontacten. Alleen directe tijd wordt vastgelegd, huidige indirecte tijd is als opslag opgenomen in het tarief.

Hierbij vindt u de tarieven van Sifa Praktijk.

Tarieven Sifa Praktijk