Tarieven

Wat verandert er in 2024?
Ook in 2024 hebben wij geen contract met de zorgverzekering dit betekend dat het zorg die door Sifa praktijk wordt geleverd valt onder ongecontracteerde zorg.

Tot december 2023 waren cliënten alleen verantwoordelijk voor het gedeelte dat vergoed werd door de ziektekostenverzekering en de rest werd door Sifa Praktijk kwijtgescholden.

Vanaf 2024 wordt 100% van de factuur in rekening gebracht.
Dat betekent dat het gehele factuur eerst betaald dient te worden en daarna gedeclareerd worden bij de zorgverzekering.

Onze tarieven zijn gebaseerd op het NZA (Nederlandse Zorg Autoriteiten)
Let op! Voor zorg in de ggz geldt wel het eigen risico van uw zorgverzekering.
Het standaard eigen risico bedraagt € 385,-. Dit betekent dat u de € 385,- die u aan zorgkosten maakt, terugbetaalt aan uw zorgverzekeraar.
Wanneer u heeft gekozen voor een extra eigen risico, kan het eigen risico hoger zijn dan € 385,-. De hoogte van uw eigen risico staat vermeld op uw ziektekostenpolis.
Wilt u meer weten over het eigen risico? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Heeft u vragen? Stel ze gerust.
Sifa Praktijk

Tarieven 2024