Hoe werkt het bij Sifa?

Nadat u met ons contact hebt opgenomen maken wij allereerst een afspraak voor een uitgebreid intakegesprek. Dit geeft u de kans uw noden en wensen goed uit te spreken en wij zijn dan beter in staat om ons goed in uw unieke situatie te verdiepen. Na dit intakegesprek zal er een diagnostisch consult en psychiatrisch onderzoek plaatsvinden. Hierna stellen wij een specifiek behandelvoorstel op dat wij uitgebreid met u doorspreken, alvorens wij met de behandeling beginnen. Misschien bent u het meest gebaat bij medicijnen (farmacotherapie), misschien met gesprekstherapie (psychotherapie) of misschien met een combinatie van beide.

Hoe lang duurt een behandeling?

Doorgaans blijkt dat de meeste problemen met 12 sessies uit de weg geholpen kunnen worden. Het is natuurlijk ook mogelijk dat uw problemen chronisch zijn en in dat geval bewandelen we in nauw overleg met u een langer traject.

Een diepere kijk op ons aanbod

Naast algemeen intelligentie-onderzoek en neuropsychologisch onderzoek, waarmee in kaart gebracht kan worden welke cognitieve functies bij u eventueel minder goed functioneren en wat hiervan de gevolgen zijn, doen wij ook onderzoek ten behoeve van het diagnosticeren van verschillende stoornissen. Aansluitend op dit diagnostische onderzoek bieden wij u dan een passende behandeling. U kunt hierbij denken aan het diagnosticeren van persoonlijkheidsstoornissen, ADHD en autisme.

Evalueren

Zowel voorafgaand aan de behandeling als bij het einde van de behandeling zullen wij met een vragenlijst (OQ-45) evalueren hoe het met uw klachten staat. We kunnen zo het beloop en de voortgang van uw behandeling goed in kaart brengen.

Tevredenheidsmeting

Verder zal er middels de vragenlijst CQI uw tevredenheid en ervaringen over onze werkwijze, praktijkvoering en behandeling in kaart gezet worden. Het streven is om deze zowel tijdens de behandeling als na de behandeling af te nemen.

Kwaliteitsstatuut

Sinds 2017 is Sifa Praktijk aangesloten bij het GGZ Kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut maakt door middel van een aantal vragen duidelijk hoe Sifa Praktijk zorg aanlevert. Er wordt hierbij gelet op kwaliteitscriteria, wat de verschillende behandelaren doen tijdens de behandeling, hoe jij en de behandelaar samen keuzes maken over de behandeling en het bijscholen van de kennis van onze behandelaren. Daarmee kunnen wij de juiste zorg aanbieden aan onze patiënten. Hieronder vindt de kwaliteitsstatuut van Sifa Praktijk.

Kwaliteitsstatuut Sifa Praktijk

Wist u dat?

  • Bij onze aanpak houden wij rekening met uw culturele achtergrond, geloofsovertuiging en levenssituatie. Voelt u zich bijvoorbeeld vertrouwder met de Turkse taal dan met de Nederlandse? Dan gaan wij graag met u verder in het Turks.
  • Wij werken volgens de multidisciplinaire richtlijnen van de brancheorganisaties voor de geestelijke gezondheidszorg in Nederland (GGZ).
  • Onze behandelingen betreffen alleen de specialistische GGZ behandelingen (SGGZ). Vraag daarom altijd aan uw huisarts om een verwijzing voor een specialistische GGZ (SGGZ). Dit wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.
  • No-show regeling: Wij hanteren een no-show regeling. Mocht u onverhoopt niet op uw afspraak kunnen verschijnen, dient u dit minimaal 24 uur van te voren aan te geven. Andres zijn wij genoodzaakt dit in rekening te brengen.
  • Privacybeleid: U hoeft geen zorgen te maken over schending van uw privacy, gezien wij uitgerust zij met het anonimiteit plicht als zorgverlener zijnde. Al uw gegevens zullen discreet verwerkt worden.

Wat is eigenlijk het verschil tussen een psycholoog en een psychiater?

Een psycholoog is geen arts, maar heeft een masteropleiding in de psychologie. Een psychiater daarentegen is een arts die zich gespecialiseerd heeft in de psychiatrie. Een psycholoog heeft evenals de psychiater een wetenschappelijke basis, maar kijkt vooral naar gedragspatronen, terwijl een psychiater ook het medische aspect belicht. Hierdoor kunnen de psychiater en de psycholoog samen een goed uitgebalanceerd traject opstellen om u zo op de beste manier te begeleiden.

Klachten & Waarneming

Sifa Praktijk doet zijn uiterste best om cliënten (en hun familie) zo goed mogelijk te behandelen en te ondersteunen. Toch kan het gebeuren dat u het niet eens bent met de behandeling en/of dienstverlening. Uw ongenoegen dient u te bespreken met de betrokken hulpverlener. Bent u nog steeds ontevreden na het gesprek met de betrokken hulpverlener dan kunt u dit aangeven bij uw regiebehandelaar. Als u dan nog steeds ontevreden bent dan kunt u overwegen een klacht in te dienen.

Sifa Praktijk beschikt over een onafhankelijk klachtenorgaan. U kunt op verschillende manieren uw klacht kenbaar maken. Dit kan via de site https://www.degeschillencommissiezorg.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/ door het klachtenformulier in te vullen. U kunt ook bellen naar 070 310 53 80 of schriftelijk door de klacht te sturen aan:
De Geschillencommissie
Postadres: Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Voor meer informatie zie  https://www.degeschillencommissiezorg.nl/

Waar kun je terecht als je therapeut niet beschikbaar is?

Onze praktijk is uitsluitend geopend op afspraak. In geval van crisis kan je het best contact opnemen met je huisarts en buiten kantooruren met de dichtstbijzijnde huisartsenpost. Voor Amersfoort en omgeving is dat Huisartsenpost Eemland telefonisch bereikbaar via 085-7731100.

Telt iedere seconde? Bel dan direct 112. Alléén je huisarts of lokale huisartsenpost kan een crisisdienst inschakelen indien de situatie daar gebaat bij is.

Tijdens langdurige afwezigheid van één van onze behandelaren is het gebruikelijk dat een waarnemend collega zijn of haar plaats vervuld. Meestal proberen wij dit intern op te lossen, soms wordt de oplossing extern gezocht. In alle gevallen gebeurt dat uitsluitend in overleg met jou, zodat we gezamenlijk tot de meest geschikte oplossing komen en jij gewoon je behandeling kan vervolgen.

Grotendeels zal collega psychiater de heer Bert Busard mij waarnemen. Zijn gegevens vindt u hieronder:

B. Busard en partners
Bloemendalstraat 7
8011 PJ Zwolle
Tel:038-4220580
E-mail: 
info@uwpsychiater.nl

Mocht de heer Busard niet beschikbaar zijn voor waarneming dan zal een andere collega gevraagd worden. U zult hier tijdig erover bericht worden

Sta op tegen die obstakels en doe er iets aan. Je zult al snel ontdekken dat die problemen half zo sterk niet zijn als jij zelf.

Maak een afspraak

Afspraak voor een uitgebreid intakegesprek

Afspraak maken